ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΑ

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΑ


Όραση :

Είναι αναμφισβήτητα η ποιο σημαντική από τις πέντε μας αισθήσεις. Έτσι και από την παιδική ηλικία που είναι και η ποιο σημαντική πρέπει να γίνεται προληπτικός έλεγχος για να προλάβουμε πολλά προβλήματα στο μέλλον.

Ο ρόλος της όρασης είναι κρίσιμος από την μικρή μας ηλικία αλλά και μετά. Εάν από την παιδική μας ηλικία έχουμε κάποιο διαθλαστικό πρόβλημα (αμετρωπίες, στραβισμό,αμβλυωπία) και δεν υπάρχει η κατάλληλη διόρθωση τότε υπάρχει κίνδυνος η όραση μας να παραμείνει προβληματική και στην συνέχεια. Γι’ αυτό και είναι σημαντική η πρόληψη και εξέταση των ματιών από μικρή ηλικία.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΤΙΩΝ

Στα παιδία χωρίς συμπτώματα και οικογενειακό ιστορικό η πρώτη εξέταση προτείνεται στους 6 μήνες μετά στα 3 χρόνια και μετά με την έναρξη του σχολείου. Στη συνέχεια κάθε 2 χρόνια.

Στα παιδιά με συμπτώματα και ιστορικό στην οικογένεια η εξέταση πρέπει να γίνεται συχνότερα.

Με τον τρόπο αυτό προλαμβάνουμε πολλά προβλήματα τα οποία αν δεν λυθούν όταν τα παιδί είναι σε μικρή ηλικία μετά είναι αν όχι αδύνατο πολύ δύσκολο να διορθωθούν (πχ.Lazy Eye).

Συμπτώματα

Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε τυχόν αλλαγές στην συμπεριφορά του παιδιού πχ. Αν πάει πολύ κοντά στην τηλεόραση, αν κλείνει τα μάτια του για να βλέπει και ακόμα και αν έχουν πέσει οι επιδόσεις του στο σχολείο.

Επιλογή Γυαλιών

Η σωστή επιλογή τόσο από άποψη αισθητική άλλα και πρακτικότητας είναι λίγο περίπλοκο. Αλλά με την σωστή καθοδήγηση το αποτέλεσμα θα είναι τέλειο.

Πρέπει να προσέχουμε

  1. Πάχος των φακών.
  2. Εφαρμογή στην μύτη.
  3. Να είναι το σωστό μέγεθος.
  4. Σωστή εφαρμογή στα αυτιά.
  5. Πάντα πρέπει να έχουμε ένα εφεδρικό ζευγάρι.
  6. Αν αθλείται (υπάρχουν ειδικοί σκελετοί και λουράκια τα οποία θα το κρατόυν σταθερό).
  7. Σεβασμός στην δική του επιλογη.

Feel free to contact us


Feel free to email us or send a letter to Eleftheriou Venizelou Ave. 68, PAFOS, 8021 and one of our professionals will contact you.

Open 6 days a week


Feel free to visit us.

Monday – Friday

09:00 – 13:00

15:30 – 19:00


Wednesday & Saturday

09:00-14:00


Rayban, Gucci...