ΓΛΑΥΚΩΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ

ΓΛΑΥΚΩΜΑ

ΓΛΑΥΚΩΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ


Τι είναι:

Το γλαύκωμα αποτελεί μια ομάδα παθήσεων του οφθαλμού, οι οποίες έχουν σαν κοινό χαρακτηριστικό την καταστροφή του οπτικού νεύρου. Το οπτικό νεύρο είναι υπεύθυνο για την μεταφορά των εικόνων στον εγκέφαλο. Μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της όρασης ή ακόμα σε τύφλωση. Οφείλεται στο γεγονός ότι η πίεση του υγρού που βρίσκεται μέσα στο μάτι σταδιακά αυξάνεται και προκαλεί βλάβες στο οπτικό νεύρο και στις οπτικές ίνες. Οι βλάβες στην εξέταση του οπτικού πεδίου αρχίζουν να είναι εμφανείς αφού χαθεί το 30-40% των οπτικών ινών. Το γλαύκωμα επηρεάζει την περιφερειακή όραση και μπορεί να προκαλέσει σταδιακά μέχρι και τύφλωση.

Πότε και πως παρουσιάζεται;

Το γλαύκωμα του ματιού είναι κατά κανόνα ασυμπτωματική νόσος και οι γλαυκωματικοί ασθενείς δεν αντιλαμβάνονται την παρουσία της. Για το λόγο αυτό η έγκαιρη διάγνωση του γλαυκώματος είναι σημαντική και προλαμβάνει την ύπαρξη σημαντικής γλαυκωματικής βλάβης. Σε προχωρημένο στάδιο ο ασθενής μπορεί να παρουσιάσει περιορισμένο οπτικό πεδίο.

Ποιοι κινδυνεύουν;

  • γνωστό οικογενειακό ιστορικό γλαυκώματος (ο σημαντικότερος).
  • οι υψηλοί μύωπες ή υπερμέτρωπες.
  • οι διαβητικοί.
  • όσοι υποβάλλονται σε οφθαλμική εγχείρηση.
  • όσοι χρησιμοποιούν κορτιζόνη.
  • Αφρό-Αμερικανοί το γλαύκωμα είναι η κύρια αιτία τύφλωσης στους Αφρό-Αμερικανούς. Είναι έξι με οχτώ φορές ποιο σύνηθες.
  • Λεπτός κερατοειδής.

Διάγνωση

Η μελέτη γλαυκώματος γίνεται με την μέτρηση της οφθαλμικής πίεσης, την εκτίμηση του οπτικού μας πεδίου και την μελέτη του οπτικού νεύρου - με βυθοσκόπηση αλλά και ειδικές εξετάσεις ανίχνευσης πρώιμων αλλοιώσεων όπου χρειάζεται

Θεραπεία - Πρόληψη

ΤΟ ΓΛΑΥΚΩΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ:

  • φαρμακευτικά (με ιδιαίτερα αποτελεσματικά σήμερα σκευάσματα)
  • με Laser και
  • χειρουργικά

Είναι σημαντικό όμως να καταλάβει ο ασθενής ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων το γλαύκωμα ΔΕΝ θεραπεύεται. Η έγκαιρη όμως διάγνωση και αντιμετώπισή του, μαζί με τη συστηματική του παρακολούθηση καθυστερούν την εξέλιξή του μειώνοντας την πιθανότητα για περαιτέρω βλάβη στο οπτικό πεδίο και άρα στην όραση μας.

Ανδρέας Ορφανού
Optician-Optometrist

Feel free to contact us


Feel free to email us or send a letter to Eleftheriou Venizelou Ave. 68, PAFOS, 8021 and one of our professionals will contact you.

Open 6 days a week


Feel free to visit us.

Monday – Friday

09:00 – 13:00

15:30 – 19:00


Wednesday & Saturday

09:00-14:00


Rayban, Gucci...